Zo doen we dat Florijn stappenplan

stap 1 Analyse feit & perceptie

Mensen maken een organisatie tot wat het is. Daarom gaan we vanaf het allereerste moment in gesprek – en blijven dat gedurende het hele traject. Hoe beleven de medewerkers de uitdagingen en vraagstukken van de organisatie? Doordat Florijn Management & Advies de taal spreekt van zowel management en directie als van de mensen op de werkvloer, weten we de juiste vragen te stellen. Zo vinden we snel aansluiting bij het belangrijkste kapitaal van jouw organisatie: de mensen. De uitkomsten van de gesprekken staven we met feiten en cijfers. We analyseren de financiële situatie, de liquiditeit en indien nodig, de risico’s. We checken je business case of we doen een haalbaarheidsstudie: ieder vraagstuk vraagt om andere bedrijfskundige methoden en technieken. Met de inzet van de juiste instrumenten onderbouwen óf ontkrachten we perceptie met feiten en cijfers; het fundament van onze aanpak.

stap 2 Advies & strategie

Aan de hand van gedegen analyses en uitvoerige gesprekken met sleutelfiguren binnen de organisatie stellen we een feitenrapportage op. Die aanpak stelt ons in staat een diagnose te stellen van de actuele situatie. We leggen de vinger op de spreekwoordelijke zere plek en adviseren wat ervoor nodig is om de organisatie in de gewenste topconditie te brengen. Concreet, realistisch en met respect voor de mensen die de gevolgen van de vervolgstappen ondervinden. Maar ook: eerlijk en duidelijk. Vanuit de overtuiging dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken, zeggen we dan ook wat gezegd moet worden, met respect voor ieders rol en positie.

stap 3 Implementatie & uitvoer

Onze bijdrage stopt niet bij het opleveren van een adviesrapport of een businessplan. Sterker nog: dan begint het pas. Anders dan andere adviesbureaus – die je doorgaans veel succes wensen bij de uitvoer – denken we een veranderaanpak uit en verwezenlijken deze samen met jouw organisatie. Dat kan in de vorm van een projectgroep of met de aanwezige teams en afdelingen. Door samen op te trekken realiseren we implementatiekracht. Met veel energie en positiviteit werken we aan verandering en verbetering. We dagen mensen uit om hun bijdrage aan het geheel te leveren en successen te vieren. Met dank aan onze concrete en pragmatische adviezen, weten ze bovendien wat er te doen staat en wat er van ze verwacht wordt. Daardoor krijgen medewerkers en teams steeds meer regie in het realiseren van de benodigde veranderingen. Bovendien steken we zelf ook de handen uit de mouwen. Met oog voor de (invloed van) kleine zaken, hebben we een grote impact op het geheel.

Ook in deze fase blijven we in gesprek en geven we directie, management en op de werkvloer inzichten die zij nodig hebben om de organisatie in topconditie te brengen én te houden. Zodra de implementatiekracht op peil is, trekken wij ons geleidelijk terug en kan de organisatie op eigen kracht verder.

Nieuwsgierig wie de organisatiedokters zijn die jouw organisatie in topconditie kunnen brengen?

ontmoet onze mensen