Onze meerwaarde

Begrijpen

Bij Florijn Management & Advies streven we naar duurzame en toekomstbestendige oplossingen. Om dat te kunnen doen, willen we jou, je collega’s en je organisatie goed leren kennen. We kunnen namelijk alleen van duurzame meerwaarde zijn als we goed begrijpen:

Wie zijn de mensen?
Wat speelt er?
Waar liggen uitdagingen, vragen en kansen?
Hoe staat de organisatie er financieel en bedrijfskundig voor?
Waarom is er behoefte aan expertise van buitenaf?

Versimpelen

De antwoorden op deze vragen helpen ons om de complexiteit van het vraagstuk te versimpelen. Door grote uitdagingen op te delen in kleine, concrete stappen, maken we problemen behapbaar – en daardoor beter oplosbaar. In een kort en bondig document beschrijven we nauwgezet de feitelijkheden van het probleem, bepalen we de hoofdvraag en stellen we deelvragen op. Ook benoemen we mogelijke oplossingen en bepalen we samen de prioriteiten en belangrijkste mijlpalen in een overzichtelijke, passende en haalbare planning.

Vervolgens werken we een strategie uit die het mogelijk maakt om de gekozen oplossingen te verwezenlijken. Blijkt na deze fase dat er behoefte is aan een plan voor implementatie en uitvoer? Dan werken we een projectplan uit. Dit plan vormt de leidraad voor onze gezamenlijke aanpak. Bovendien verduidelijkt het de scope en de vereiste randvoorwaarden voor succes van het project. Krijgen we een volmondige ‘go’ op ons plan? Pas dan gaan we aan de slag met de verwezenlijking van het project. Uiteraard rapporteren we tussentijds over de voortgang en nemen we de maatregelen die nodig zijn om de beoogde resultaten te bewerkstelligen.

Samenwerken

Orde op zaken brengen en organisaties op weg helpen: dat is de meerwaarde van Florijn Management & Advies. Dat lukt niet als we ons kunstje doen (een adviesrapport opleveren) en vervolgens weer vertrekken. Om een blijvende impact te hebben, bieden we daarom ook tactische en pragmatische ondersteuning bij de uitvoer. Als we samen kiezen voor een projectmatige aanpak, maken we directie, management en medewerkers deelgenoot van het project en stellen een projectgroep samen; de leidende coalitie. Met een flinke dosis energie en positiviteit geven we samen handen en voeten aan het projectplan. We delen onze kennis en ervaring en komen we gezamenlijk tot oplossingen die werken. Zo helpen we organisaties op de goede weg.

Oplossen

Bij Florijn Management & Advies leveren we geen mensen, maar oplossingen. Een adviseur, interim manager of directeur is in de meeste gevallen namelijk een korte termijn oplossing en slechts een pleister op de wond. In de praktijk zien we vaak dat er meer nodig is. Als organisatiedokter gaan we op zoek naar de daadwerkelijke oorzaak van het probleem. Overigens wil dat niet zeggen dat we aan de zijlijn blijven staan. Net als ieder mens, is ook iedere organisatie uniek. Met eigen talenten en bijzonderheden. Met een eigen cultuur, karaktertrekken en eigenaardigheden. Om verandering, verbetering en vooruitgang te realiseren, kunnen we dan ook niet anders dan tijdelijk onderdeel worden van jouw organisatie. Omdat we dan pas écht begrijpen welke mechanismen er aan het werk zijn. Daarom nemen we afwisselend de rol aan van collega, adviseur, manager of directeur.

Durven

Je leest het al: we zijn anders dan andere adviesbureaus. Ben jij bestuurder van of manager in een zorgbedrijf en loop je tegen bedrijfskundige, organisatorische of financiële problemen aan? Lukt het je niet de vinger op de zere plek te leggen en ondervinden jij en je collega’s hier hinder van?

Dan is de vraag aan jou: durf jij te kiezen voor een verfrissende aanpak met blijvende impact?

ja, dat durf ik