Evaluatie van de governance van een zorgconcern

ziekenhuis- en thuiszorg

De leiding van een ziekenhuis vroeg zich af of het door de raad van bestuur geïmplementeerde governancemodel voldoende effectief was, mede gezien de ontwikkelingen in de sector en de wens om juist efficiënter te worden, effectiever te zijn en zaken minder complex te maken. In nauw overleg met de raad van bestuur hebben wij een evaluatie uitgevoerd die de basis heeft gevormd voor een aanscherping in de besturing en sturing.

Opstellen businessplan voor innovatief zorgconcept

ziekenhuis- en thuiszorg

Voor een ondernemer in de jeugdzorg is een businessplan opgesteld en is ondersteuning geboden in het realiseren van een beheerste groei. Het businessplan is door de ondernemer gebruikt om de organisatie verder te ontwikkelen. Momenteel is het bedrijfsmodel volop in de praktijk gerealiseerd. De ondernemer kan weer op eigen kracht verder.

Vernieuwing van het integrale zorgaanbod

ziekenhuis- en thuiszorg

Voor een grote aanbieder in het domein van de ziekenhuiszorg en de thuiszorg is samen met het bestuur en management verkend wat de praktische effecten zullen zijn van het toekomstbestending maken van een specifieke bedrijfsactiviteiten. In een projectmatige aanpak is de bedrijfsactiviteit ontvlochten van de andere bedrijfsactiviteiten. Is een nieuw bedrijfsmodel ontworpen en door middel van een reorganisatie geïmplementeerd. Vervolgens zijn de bedrijfsactiviteiten ondergebracht in een nieuwe juridische entiteit met een zeer compacte overhead. Inmiddels is sprake van een toekomstbestendig bedrijf dat een marktconforme netto marge realiseert. Dit is bereikt door een projectmatige aanpak te kiezen met een team bestaande uit medewerkers uit de eigen organisatie, versterkt met de mensen van Florijn Management & Advies.