Opstellen businessplan voor innovatief zorgconcept

jeugdzorg

Voor een ondernemer in de jeugdzorg is een businessplan opgesteld en is ondersteuning geboden in het realiseren van een beheerste groei. Het businessplan is door de ondernemer gebruikt om de organisatie verder te ontwikkelen. Momenteel is het bedrijfsmodel volop in de praktijk gerealiseerd. De ondernemer kan weer op eigen kracht verder.